Participate in improving the Walubi Website!
We appreciate any kind of feedback and suggestions. Please send them to DPP WALUBI Thank you.

PARITTA SUCI

GATHA PENDUPAAN

Pendupaan mulai menghangat dan menyala-nyala
Dharmadhatu, Dharmadhatu diliputi wanginya
Diliputi wanginya, wanginya.
Dihadapan para Buddha yang sedang musyawarah.

O… Awan kebahagiaan terbentuk dimana-mana
Saat pujianku telah berlimpah-limpah
Para Buddha menampakkan diri-Nya
Om Vajra Dhupe Ah Hum

NAMAKARA GATHA

Araham Sammasambuddho Bhagava
Buddham Bhagavantam abhivademi

Svakkhato Bhagavata Dhammo
Dhammam namassami

Supatipanno Bhagavato Savakasangho
Sangham namami

Hyang Bhagava Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna.
Aku bersujud dihadapan Hyang Bhagava.

Dhamma telah sempurna dibabarkan Hyang Bhagava
Aku bersujud di hadapan Dhamma

Sangha Hyang Bhagava telah bertindak Sempurna
Aku bersujud di hadapan Sangha

VANDANA

Namo Sanghyang Adi-Buddhaya (3x)
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa (3x)
Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya (3x)

Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa.
Terpujilah Hyang Bhagava Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna
Terpujilah para Bodhisattva - Mahasattva, Makhluk Suci Nan Luhur Budinya.

TISARANA

Buddham Saranam Gacchami
Dhammam Saranam Gacchami
Sangham Saranam Gacchami

Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami

Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami

Aku berlindung kepada Buddha
Aku berlindung kepada Dhamma
Aku berlindung kepada Sangha.

Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha
Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma
Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha.

Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha
Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma
Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha

PANCASILA

Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami
Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
Kamesu Micchacara Veramani Sikhapadam
Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami
Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami

Aku bertekad akan melatih diri menghindari Pembunuhan makhluk hidup
Aku bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan
Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila
Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar
Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras atau zat-zat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran

BUDDHANUSSATI

Iti Pi So Bhagava
Araham Sammasambuddho Vijjacaranasampanno
Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadammasarathi
sattha Devamanussanam
Buddho Bhagava ‘Ti

Svakkhato Bhagavata Dhammo
Sanditthiko Akaliko Ehipassiko
Opanayiko Paccattam Veditabbo Vinnuhi ‘Ti

Supatipanno bhagavato Savakasangho
Ujupatipanno bhavago Savakasangho
Nayapatipanno bhagavato Savakasangho
Samicipatipanno bhagavato Savakasangho

Yadidam cattari purisayugani
attahapurisapuggala Esa Bhagavato Savakasangho
Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Anjalikaraneyyo
Anuttaram Punnakkhettam Lokassa ‘ti

Demikianlah Hyang Bhagava Yang Maha Suci
Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna
Sempurna Pengetahuan Serta Tindak Tanduk-Nya
Sempurna Menempuh Kehidupan Suci.
Pengenal Segenap Alam, Pembimbing Manusia Yang Tiada Taranya,
Guru Para Dewa dan Manusia Yang Sadar, Yang Patut Dimuliakan.


Dhamma Hyang Bhagava Telah Sempurna Dibabarkan
Berada Sangat Dekat Tak Lapuk Oleh Waktu
Mengundang Untuk Dibuktikan, Menuntun Kedalam Batin
Dapat Diselami Oleh Para Bijaksana Dalam Batin Masing-Masing.

Sangha Siswa Hyang Bhagava Telah Bertindak Baik
Sangha Siswa Hyang Bhagava Telah Bertindak Lurus
Sangha Siswa Hyang Bhagava Telah Bertindak Benar
Sangha Siswa Hyang Bhagava Telah Bertindak Patut

Mereka Merupakan 4 Pasang Makhluk Terdiri Dari 8 Jenis Makhluk Suci
Itulah Sangha Siswa Hyang Bhagava yang patut Menerima Pemberian
Tempat bernaung, Persembahan serta penghormatan
lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya dialam semesta.

SACCAKIRIYA GATHA

 

N’atthi me saranam  annam

Buddho me saranam varam

Etena saccavajjena

Hotu me jaya mangalam

 

N’atthi me saranam  annam

Dhammo me saranam varam

Etena saccavajjena

Hotu me jaya mangalam

 

N’atthi me saranam  annam

Sangho me saranam varam

Etena saccavajjena

Hotu me jaya mangalam

 

Tiada perlindungan lain bagiku

Hyang Budha sesungguhnya adalah pelindungku

Berkat kesungguhan pernyataan ini

Semoga saya mendapat kejayaan

 

Tiada perlindungan lain bagiku

Dhamma sesungguhnya adalah pelindungku

Berkat kesungguhan pernyataan ini

Semoga saya mendapat kejayaan

 

Tiada perlindungan lain bagiku

Sanghalah sesungguhnya adalah pelindungku

Berkat kesungguhan pernyataan ini

Semoga saya mendapat kejayaan  

 

MAHA MANGALA SUTTA

 

Emamme suttam

Ekam samayam bhagava

Savatthiyam viharati

Jetavane anathapindikassa Arame.

Atha kho annatara devata

abhikkantaya rattiya abhikkantavanna

kevalakappam jetavanam obhasetva.

Yena bhagava tenupasankami, upasankamitva

Bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi,

ekamantam thita kho sa devata bhagavantam gathaya ajjhabhasi :

 

Bahu Deva manussa ca

Mangalani acintayum

Akankhamana sotthanam

Bruhi mangalamuttamam

 

Asevana ca balanam

Panditanan ca sevana

Puja ca pujaneyyanam

Etam mangalamuttamam

 

Patirupadesavaso ca

Pubbe ca katapunnata

Attasammapadihi ca

Etam mangalamuttamam

 

Bahusaccan ca sippan ca

Vinayo ca susikkhito

Subhasita ca ya vaca

Etam mangalamuttamam

 

Matapitu-upatthanam

Puttadarassa sangaho

Anakula ca kammanta

Etam mangalamuttamam

 

Danan ca dhammacariya ca

Natakanan ca sangaho

Anavajjani kammani

Etam mangalamuttamam

 

Arati virati papa

Majjapana ca sannamo

Appamado ca dhammesu

Etam mangalamuttamam

 

Garavo ca nivato ca

Santutthi ca katannuta

Kalena Dhammasavanam

Etam mangalamuttamam

 

Khanti ca sovacassata

Samananan ca dassanam

Kalena Dhammasakaccha

Etam mangalamuttamam

 

Tap ca Brahmacariyan ca

Ariyasaccana dassanam

Nibbanasacchikiriya ca

Etam mangalamuttamam

 

Phutthassa lokadhammehi

Cittam yassa na kampati

Asokam virajam khemam

Etam mangalamuttamam

 

Etadisani katvana

Sabbatthamaparajita

Sabbattha sotthim gacchanti

Tam tesam mangalamuttamam ti.

 

Demikianlah telah kudengar :

Pada suatu ketika Hyang Bhagava menetap didekat Savatthi,

dihutan Jeta di Vihara Anatthapindika.

Maka datanglah Dewa ketika hari menjelang pagi

dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Jeta.

Menghampiri Hyang Bhagava menghormat Beliau lalu berdiri di satu sisi

Sambil berdiri disatu sisi, Dewa itu berkata kepada Hyang Bhagava dalam syair ini.  

Banyak Dewa dan manusia

Berselisih paham tentang berkah

Yang diharapkan membawa keselamatan

Terangkanlah, apa Berkah Utama itu ?

 

Tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana

Bergaul dengan mereka yang bijaksana

Menghormat mereka yang patut dihormat

Itulah Berkah Utama

 

Hidup ditempat yang sesuai

Berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau

Menuntun diri kearah yang benar

Itulah Berkah Utama

 

Memiliki pengetahuan dan keterampilan

Terlatih baik dalam tata susila

Aramah tamah dalam ucapan

Itulah Berkah Utama

 

Membantu ayah dan ibu

Menyokong anak dan isteri

Bekerja bebas dari pertentangan

Itulah Berkah Utama

 

Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma

Menolong sanak keluarga

Bekerja tanpa cela

Itulah Berkah Utama

 

Menjauhi tak melakukan kejahatan

Menghindari minuman keras

Tekun melaksanakan Dhamma

Itulah Berkah Utama

 

Selalu hormat dan rendah hati

Merasa puas dan berterima kasih

Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai

Itulah Berkah Utama

 

Sabar, rendah hati bila diperingatkan

Mengunjungi para pertapa

Membahas Dhamma pada saat yang sesuai

Itulah Berkah Utama

 

Bersemangat dalam menjalankan hidup suci

Menembus Empat Kesunyataan Mulia

Serta mencapai Nibanna

Itulah Berkah Utama

 

Meski tergoda oleh hal-hal duniawi

Namun batin tak tergoyahkan

Tiada susah, tanapa noda, penuh damai

Itulah Berkah Utama

 

Karena dengan mengusahakan hal-hal itu

Manusia tak terkalahkan dimana pun juga

Serta berjalan aman kemana juga

Itulah Berkah Utama

 

RATANA SUTTA

 

Yanidha bhutani samagathani

Bhummani va yani va  antalikkke

Tathagatam Devamanussa pujitam

Buddham namassama suvatthi hotu

 

Yanidha bhutani samagathani

Bhummani va yani va antalikkke

Tathagatam gevamanussa pujitam

Dammam namassama suvatthi hotu

 

Yanidha bhutani samagathani

Bhummani va yani va antalikkke

Tathagatam gevamanussa pujitam

Sanghamnamassama suvatthi hotu

 

Makluk apapun juga yang berada disini baik dari dunia ini atau dari angkasa

Marilah bersama-sama kita menghormat Hyang Buddha

Hyang Tathagatha yang dipuja oleh para Dewa dan Manusia

Semoga kita mendapat kebahagiaan

 

Makluk apapun juga yang berada disini, baik dari dunia ini atau dari angkasa

Marilah bersama-sama kita menghormat Dhamma

Hyang Tathagatha yang dipuja oleh para Dewa dan Manusia

Semoga kita mendapat kebahagiaan

 

Makluk apapun juga yang berada disini, baik dari dunia ini atau dari angkasa

Marilah bersama-sama kita menghormat Sangha

Hyang Tathagatha yang dipuja oleh para Dewa dan Manusia

Semoga kita mendapat kebahagiaan  

 

KARANIYA METTA SUTTA

 

Karaniyamatthakusalena

Yan tam santam padam abhisamecca

Sakko uju ca suju ca

Suvaco c'assa mudu anatimani

 

Santussako ca subharo ca

Appakicco ca sallahukavutti

Sant'idriyo ca nipako ca

Appagabbho kulesu ananugiddho

Na ca khuddam samacare kinci

Yena vinnu pare upavadeyyum

Sukhino va khemino hontu

Sabbe satta bhavantu sukhitatta

 

Ye keci panabhut'atthi

Tasa va thavara va anavasesa

Digha va ye mahanta va

Majjhima rassaka anukathula

 

Dittha va ye va addittha

Ye ca dure vasanti avidure

Bhuta va samhavesi va

Sabbe satta bhavantu sukhit'atta

 

Na paro param nikubbetha

Natimannetha katthaci nam kanci

Vyarosana patighasanna

Nannamannassa dukkhamiccheyya

 

Mata yatha niyam puttam

Ayusa ekaputtamanurakkhe

Evam pi sabbabhutesu

Manasam bhavaye aparimanam

 

Mettan'ca sabbalokasmim

Manasam bhavaye aparimanam

Uddham adho ca tiriyan ca

Asambadham averam asapattam

 

Tittham caram nisinno va

Sayano va yavat'assa vigatamiddho

Etam satim adhittheyya

Brahmametam viharam idhamahu

 

Ditthin ca anupagamma

Silava dassanena sampanno

Kamesu vineyya gedham

Na hi jatu gabbhaseyyam punareti 'ti

 

Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan

Untuk mencapai ketenangan

Ia harus mampu, jujur, sungguh jujur

Rendah hati, lemah lembut, tiada sombong

 

Merasa puas, mudah dilayani

Tiada sibuk, sederhana hidupnya

Tenang inderanya, berhati-hati

Tahu malu, tidak melekat pada keluarga

 

Tak berbuat kesalahan walaupun kecil

Yang dapat dicela oleh para bijaksana

Hendaklah ia berpikir "semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram"

Semoga semua makhluk berbahagia

 

Makhluk hidup apa pun juga

Yang lemah dan kuat tanpa kecuali

Yang panjang atau besar

Yang sedang, pendek, kecil atau gemuk

 

Yang tampak atau tak tampak

Yang jauh atau pun yang dekat

Yang terlahir atau yang akan terlahir

Semoga semua makhluk berbahagia

 

Jangan menipu orang lain

Atau menghina sipa saja

Jangan karena marah atu benci

Mengharap orang lain celaka

 

Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya

Melindungi anaknya yang tunggal

Demikianlah terhadap semua makhluk

Dipancarkannya pikiran kasih sayang tanpa batas

 

Kasih sayangnya kesegenap alam semesta

Dipancarkannya pikirannya itu tanpa batas

Keatas, kebawah dan kesekeliling

Tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan

 

Selagi berdiri, berjalan atau duduk

Atau berbaring, selagi tiada lelap

Ia tekun mengembangkan kesadaran ini

Yang dikatakan berdiam dalam Brahma

 

Tidak berpegang pada pandangan salah tentang aku yang kekal

Dengan sila dan penglihatan yang sempurna

Hingga bersih dari nafsu indera

Ia tak  akan lahir dalam rahim manapun juga  

 

ARADHANA DHAMMADESANA

 

Brahma ca lokadhipati Sahampati

Katanjali andhivaram ayacatha

Satidha sattapparajakkhajatika

Desetu Dhammam anukampimam pajam

 

Brahma Sahampati, penguasa dunia ini

Beranjali dan memohon

Ada makhluk-makhluk yang memiliki debu dimatanya sedikit

Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka.  

 

VIHARAGITA DANA PARAMITA

 

Marilah kita berdana, untuk kepentingan Dhamma

Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci

Berdanalah kita semua, denga hati ikhlas rela

Semoga karma baik kita dirahmati Maha Buddha.

 

Marilah kita berdana, menimbun Kusala Kamma

Semoga kita diberkahi Boddhisattva makhluk suci

Sang Avalokitesvara selalu memberkahi kita

Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya.  

 

ETTAVATA

 

Ettavata ca amhehi

Sambhatam punnasampadam

Sabbe deva anumodantu

Sabba sampatti siddhiya

 

Ettavata ca amhehi

Sambhatam punnasampadam

Sabbe Bhuta anumodantu

Sabba sampatti siddhiya

 

Ettavata ca amhehi

Sambhatam punnasampadam

Sabbe Satta anumodantu

Sabba sampatti siddhiya

 

Akasattha ca bhummattha

Deva naga mah'iddhika

Punnam tam anumoditva

Ciram rakkhantu Perdamaian Dunia

 

Akasattha ca bhummattha

Deva naga mah'iddhika

Punnam tam anumoditva

Ciram rakkhantu Indonesia

 

Idam vo natinam hotu

sukhita hontu natayo     (3x)

 

Devo vasatu kalena

Sassa sampatti hotu ca

Phito Bhavatu loko ca

Raja bhavatu dhammiko

 

Akasattha ca bhummattha

Deva naga mah'iddhika

Punnam tam anumoditva

Ciram rakkhantu Vihara / Cetya 

 

Akasattha ca bhummattha

Deva naga mah'iddhika

Punnam tam anumoditva

Ciram rakkhantu Sasanam

 

Akasattha ca bhummattha

Deva naga mah'iddhika

Punnam tam anumoditva

Ciram rakkhantu Desanam

 

Akasattha ca bhummattha

Deva naga mah'iddhika

Punnam tam anumoditva

Ciram rakkhantu No Guru

 

Akasattha ca bhummattha

Deva naga mah'iddhika

Punnam tam anumoditva

Ciram rakkhantu Mam Param'ti

 

Sebanyak kami telah

Mencapai dan mengumpulkan jasa

Semoga semua Dewa turut bergembira

Agar mendapat keuntungan beraneka warna

 

Sebanyak kami telah

Mencapai dan mengumpulkan jasa

Semoga semua Makhluk Halus turut bergembira

Agar mendapat keuntungan beraneka warna

 

Sebanyak kami telah

Mencapai dan mengumpulkan jasa

Semoga semua Makhluk Hidup turut bergembira

Agar mendapat keuntungan beraneka warna

 

Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi

Para Dewa dan Naga yang perkasa

Setelah menikmati jasa-jasa ini

Selalu melindungi perdamaian dunia

 

Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi

Para Dewa dan Naga yang perkasa

Setelah menikmati jasa-jasa ini

Selalu melindungi Indonesia

 

Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga,

Dan Sanak keluarga yang telah meninggal

Semoga mereka berbahagia

 

Semoga hujan tepat pada musimnya

Semoga dunia maju dengan pesat

Serta selalu berbahagia dan damai

Semoga Pemerintah berlaku lurus

 

Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi

Para Dewa dan Naga yang perkasa

Setelah menikmati jasa-jasa ini

Selalu melindungi Vihara / Cetya …

 

Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi

Para Dewa dan Naga yang perkasa

Setelah menikmati jasa-jasa ini

Selalu melindungi Ajaran

 

Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi

Para Dewa dan Naga yang perkasa

Setelah menikmati jasa-jasa ini

Selalu melindungi pembabaran Dhamma

 

Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi

Para Dewa dan Naga yang perkasa

Setelah menikmati jasa-jasa ini

Selalu melindungi para Guru

 

Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi

Para Dewa dan Naga yang perkasa

Setelah menikmati jasa-jasa ini

Selalu melindungi Kita Semua  

 

BRAHMAVIHARAPHARANA

 

Aham sukhito homi

Semoga aku berbahagia

 

Niddukho homi

Bebas dari penderitaan

 

Avero homi

Bebas dari penyakit

 

Anigho homi

Bebas dari kesukaran

 

Sukhi attanam pariharami

Semoga aku dapat mempertahankan kebahagianku sendiri

 

Sabbe satta sukhita hontu

Semoga semua makhluk berbahagia

 

Niddukha hontu

Bebas dari penderitaan

 

Avera hontu

Bebas dari kebencian

 

Abyapajjha hontu

Bebas dari kesakitan  

Anigha hontu

Bebas dari kesukaran

 

Sukhi attanam pariharantu

Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri

 

Sabbe satta dukkha pamuccantu

Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan

 

Sabbe satta ma laddhasampattito vigacchantu

Semoga semua makhluk tidak kehilangan  Kesejahteraan yang telah mereka peroleh

 

Sabbe satta

Semoga semua makhluk

 

Kammassaka

Memiliki karmanya sendiri

 

Kammadayada

Mewarisi karmanya sendiri

 

Kammayoni

Lahir dari karmanya sendiri

 

Kammabandhu

Berhubungan dengan karmanya sendiri

 

Kammapatisarana

Terlindung oleh karmanya sendiri

 

Yam kammam karissanti kalyanam va

papakam va tassa dayada bhavissanti

Apapun karma yang diperbuatnya baik atau buruk itula yang akan diwarisinya  

 

VIHARA GITA NAMASKARA

 

Marilah kita menghormati Sang Buddha

Junjungan kita

Guru Buddha amatlah berjasa

Mengajarkan kita kebenaran  

 

VIHARA GITA CAHAYA

 

Telah lama kucari cahaya

Penerang hati nan gelap kelam

Di keempat penjuru dunia

Kucari cahaya bahagia

 

Pada Buddha Dhamma kulihat cahaya

Penerang hati nan gelap kelam

Cahaya cemerlang t'lah datang padaku

Lenyapkan segala gelap

 

Sejak kini lenyaplah avijja

Hancurlah segenap nafsu rendah

Tercapailah damai nan abadi

Tujuan terakhir umat Buddha  

 

GATHA PELIMPAHAN JASA

 

Semoga jasa dan kebajikan

Memperindah tanah suci para Buddha

Membalas empat budi besar

Dan menolong mereka di tiga alam sengsara

 

Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini

Semua bertekad membangkitkan kebodhian

Sampai diakhir penghidupan ini

Bersama-sama lahir di alam bahagia

Copyright © 2000-2010 by WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia)
All trademarks & logos shown herein are the property of their respective owners.