Introspeksi Dibulan Kathina

Oleh : Up. Vijayo S. Widodo ditilik dari ajaran agama, berdana atau beramal kebajikan adalah suatu ajaran yang fundamental bagi semua umat beragama yang merupakan bekal bagi perlunya pembenahan diri untuk mengikis keserakahan (Lobha) yang berkecamuk dalam diri (bathin) umat manusia. Berdana merupakan praktik ajaran terpenting bagi pemula, yang dapat dilakukan oleh siapa pun, sekalipun…